Címlap

Érettségi vizsga tudnivalói

Az érettségi aktuális információi! Folyamatosan frissül, kérjük rendszeresen nézze meg!

Végleges felvételi jegyzék

Tisztelt Szülők, Kedves Leendő Tanulóink!

 

Az Oktatási Hivatal közölte a végleges felvételi eredményeket, melyet az alábbi listán lehet megtekinteni. A listán a tanulók oktatási azonosítója szerepel és első oszlopban az a terület, ahová felvételt nyert. További sikeres tanulmányokat kívánunk!

FELVÉTELI EREDMÉNYEK

Érettségi jelentkezés módosítása

Kedves Vizsgázók!

Az Oktatási Hivatal a 2019/2020. évi tavaszi érettségi vizsgaidőszakra jelentkezett vizsgázók számára lehetővé tette 2020.április 21-ig a jelentkezés módosítását bizonyos esetekben. A módosítással kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken olvashatók!

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

Sikeres vizsgázást kívánunk!

Adatkezelési tájékoztatók

A digitális munkarend a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. AZ alábbi tájékoztatókat a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ adta ki.

Intézményvezető-helyettesi pályázat

A Kecskemtéi Tankerületi Központ 2020. február 25-én kiírt -a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium intézményvezető-helyettesi feladatkörére vonatkozó - pályázatára beérkezett anyag az alábbi linken olvasható.

PÁLYÁZAT - NAGY LAJOS

 

Köszönet és biztatás...

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulóink!

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Tantestülete az alábbi videó összeállítással köszöni meg tanulói kitartó és együttműködő munkáját! Büszkék vagyunk tanítványainkra!

https://www.youtube.com/watch?v=q2xormHe9g4

Tantermen kívüli, digitális munkarend

Tisztelt Szülők!

 

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én 15 00 órakor hatályba lépett 40/2020. (III.11.) Korm. Rendeletében veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött a koronavírus járvány veszélyére tekintettel. Az Alaptörvény 53. cikke alapján a Kormány a veszélyhelyzetben  rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

 

Felvételi eredmények

Tisztelt érintett 6. és 8. osztályos tanulók!

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumba jelentkezett tanulók felvételi eredményei és az ideiglenes rangsoruk megtekinthető.

A táblázatban a jelentkezési lapon megjelölt jeligével (ennek hiányában az oktatási azonosítóval) kerültek közlésre a felvételi pontszámok, és a jelenlegi állapot szerinti rangsor. Aki több tanulmányi területet jelölt meg intézményünkben, több sorral rendelkezik, mindegyik tanulmányi területnek megfelelően.

Tájékoztató a március 16-tól érvényes tantermen kívüli digitális munkarendről (2020.03.16. 19:30)

Kedves Tanulóink, Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzetben meghirdetett digitális munkarendre való átállást a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium megkezdte. Március 17-től, már ennek megfelelően működik az oktatásunk.

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos közlemény (2020. 03. 13. 09:55)

Kedves Szülők!

 

Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által meghozott intézkedések értelmében iskolánkban a tanítás mindaddig a megszokott módon folytatódik, amíg ellenkező tartalmú intézkedés nem lép életbe.

Kollégáimmal a 41/2020.(III.11) Kormány rendelet szerint, illetve a Kecskeméti Tankerületei Központ előírásai alapján járunk el – figyelembe véve a Városi Rendőrkapitányságtól és a Népegészségügyi Hatóságtól kapott tájékoztatást is.

A Tanulók a koronavírusról, a prevencióról részletes tájékoztatást kaptak.

Oldalak