Felvételi tájékoztató

 

Kedves Leendő Gimnazisták!

Kedves Felvételizők!

A központi írásbeli felvételi vizsga a 6. és a 8. osztályos tanulók számára a következő időpontban lesz a Móra Ferenc Gimnáziumban:

2021. január 23. szombat 10:00-12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Képzési kínálat a 2021-2022-es tanévre

OM azonosító: 027946

MIT KÍNÁL A GIMNÁZIUM?

 

 • választási lehetőséget: szakma vagy diploma
 • időt és szakszerű segítséget ahhoz, hogy eldöntsd, merre tovább
 • az 1. idegen nyelvet emelt óraszámban minden tanulmányi területen
 • 6 idegen nyelvet: angol, német, olasz, latin, francia, orosz
 • felkészítést az emelt szintű érettségire
 • sikeres nyelvvizsga bizonyítványokat
 • az egyetemi tanulmányok megalapozását
 • külföldi tanulmányutakat: Anglia, Ausztria, Málta, Olaszország, Írország
 • természettudományos tantárgyak oktatását hagyományos felbontásban
 • a  városban a legszélesebb fakultációs kínálatot
 • ÚJABB faktok indítását a 11. évfolyamtól:
  • vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek,
  • belügyi rendészeti ismeretek, jogi ismeretek
 • kiválóan működő diákköröket
 • lehetőséget egy jobb életre, magasabb jövedelemre
 • a munkanélküliség elkerülését

Tanulmányi területek:

A gimnázium megújítja tanulmányi területeinek rendszerét, amelyhez innovatív oktatási-nevelési látásmódot is illesztünk, hogy hatékonyan tudjunk válaszolni a tanulói és szülői igényekre.

Valamennyi tanulmányi területen biztosítjuk:

 • 2 idegen nyelv tanulásának lehetőségét
 • az első idegen nyelvet emelt óraszámban
 • színvonalas felkészítést közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra
 • a fakultációk rendszerét, mely lehetővé teszi, hogy a 10. évfolyam végén válassz vagy válts konkrét tanulási irányt 

Hatévfolyamos képzés Kód: 0051

Azoknak, akik már most gimnazistává szeretnének válni.

 • 6. osztály utáni oktatási forma
 • kiváló képességű diáktársak motiváló közössége
 • emelt szintű nyelvi képzés 6 éven keresztül
 • nagyobb nyelvvizsgaszerzési esélyek mindkét idegen nyelven közép- és felsőfokon
 • a legmagasabb bejutási arány a felsőoktatásba

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag és központi írásbeli felvételi vizsga alapján.

 

Általános tanulmányi terület Kód: 0041

Azoknak, akik még nem találtak tanulási irányt.

 • kötelező érettségi tárgyak emelt óraszámban
 • személyre szabott fejlesztés, tehetséggondozás
 • pályaorientáció
 • további plusz órák az egyetemhez szükséges tárgyakból a 11-12. évfolyamon

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag és központi írásbeli felvételi vizsga alapján.

 

Emelt szintű nyelvi képzés   Kód: angol nyelv: 0011, német nyelv: 0012

Azoknak, akik jól hasznosítható nyelvtudásra és kiváló tanulmányi eredményre törekednek.

 • kommunikáció-központú nyelvoktatás
 • nemzetközi nyelvi programokban való részvétel
 • külföldi tanulmányutak
 • közép- és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés 2 idegen nyelvből (2020-tól az egyetemre való bejutás feltétele a középfokú nyelvvizsga egy idegen nyelvből)
 • emelt szintű nyelvi érettségire való felkészítés az ingyenes nyelvvizsgaszerzés lehetőségével
 • kiváló képességű diáktársak motiváló közössége
 • előny a munkaerőpiacon

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag, központi írásbeli felvételi vizsga és szóbeli vizsga alapján a kiadott témakörökből.

 

Modern tudományok tanulmányi terület Kód: 0032

Azoknak, akik a jövő legkeresettebb szakmáit célozzák meg.

 • Számítógépes ábrázolás
 • Látványtervezés
 • Kommunikáció készség, önismeret
 • Matematikai gondolkodás fejlesztése
 • Élvonalbeli cégekkel workshopok, tanulmányi kirándulások
 • Informatikai szemléletmód szélesítése
 • Digitális kultúra,
 • matematika emelt szinten, első idegen nyelv tantárgy emelt óraszámban

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag és központi írásbeli felvételi vizsga alapján.

 

Humán tanulmányi terület Kód: 0021

Azoknak, akiknek fontos a széles látókör és az önálló gondolkodás képessége.

 • évek óta a legjobb közép- és emelt szintű érettségi eredményeket felmutató területünk
 • magyar nyelv és irodalom, történelem és első idegen nyelv emelt óraszámban
 • önálló tanulói projectek, kutatómunka, differenciált oktatás
 • versenyfelkészítés, tehetséggondozás
 • jogi, bölcsész és gazdasági pályák iránt érdeklődőknek

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag és központi írásbeli felvételi vizsga alapján.

 

Biológia tanulmányi terület Kód: 0031

Azoknak, akiket lenyűgöz az élővilág érdekel a gyógyítás és a kutatás.

 • biológia tantárgy emelt óraszámban 4 éven keresztül
 • első idegen nyelv emelt óraszámban
 • kísérleti lehetőség a régió egyik legfejlettebb tudományos laborjában
 • felkészítés az egyetemi, főiskolai tanulmányokra: orvosi, gyógyszerész, állatorvosi, védőnői, testnevelő, tanári, mentőtiszti, környezetkutatói, biológus, biomérnöki, agrár, masszőr, stb. pályára készülőknek
 • további plusz órák biológiából és a továbbtanuláshoz szükséges kapcsolódó természettudományos tantárgyakból: kémia, földrajz, fizika
 • izgalmas tanulmányi kirándulások:
  • Kísérleti Orvoskutató Intézet
  • Szegedi Biológiai Központ
  • Agykutatás Hete programjai
  • terepgyakorlat természetvédelmi területeken

Felvétel: általános iskolai tanulmányi átlag, központi írásbeli felvételi vizsga és online vagy szóbeli vizsga a 7. osztályos és a 8. osztály I.  féléves anyagából. https://drive.google.com/file/d/13ME51UeZtP3Fb-KRPnyd7FHM60X4GWoT/view?u...

Az online vizsga részleteiért lépjen be a Google Classroom felületen a cemdadf kóddal. https://drive.google.com/file/d/1Ch2Aez-TAMiOlXzaiqHRkIz-sLO_0UTI/view?u...

Képzőművészet (vizuális kultúra) tanulmányi terület Kód: 0042

Azoknak, akik szeretnek rajzolni.

 • magas szintű gimnáziumi oktatás és művészeti tehetséggondozás egyben
 • első idegen nyelv emelt óraszámban
 • pályaorientáció:felkészítés a rajztudást igénylő különféle felsőoktatási területekre
 • mérnöki pályára való felkészítés (építészmérnöki, ipari formatervező mérnöki, tájépítő mérnöki karok, programozó és webdesigner szakok)
 • szakkörök és fakultációk a képzőművészeti pályára készülőknek (tervező grafikus, látványtervező, festő- és grafikusművész, díszlet-, jelmez- vagy divattervező szakok

A felvételhez szükséges: általános iskolai tanulmányi átlag, központi írásbeli felvételi vizsga és személyes felvételi elbeszélgetés: saját alkotások bemutatása - min. 10 rajz, ill. festmény.