Intézkedési terv - Járványügyi protokoll

 

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

JÁRVÁNYÜGYI PROTOKOLL

 

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

 

 • Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk el.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzése napi szinten megtörténik.

 

AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA
 

 • A 431/2020. Kormányrendelet 5.§ értelmében köznevelési intézmény területére 2020. október 1-jétől kizárólag a következő személyek léphetnek be és tartózkodhatnak:
 1. az ott foglalkoztatott személy (pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak, munkaviszonyban álló dolgozók, ide értve az iskolai büfében dolgozót is)
 2. karbantartási és javítási munkát végzők
 3. a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy
 4. a tanuló, aki jogviszonyban áll az intézménnyel
 5. a tanulót kísérő 1 fő nagykorú személy a testhőmérséklet mérő pontig,

amennyiben az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot szabályosan viseli és a testhőmérséklete nem haladja meg a meghatározott értéket.

 • A 431/2020. Kormányrendelet 4. § szerint 2020. október 1-jétől az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. A kiskorú tanulót, akinek testhőmérséklete eléri vagy meghaladja a meghatározott értéket, el kell különíteni, erről a szülőt, törvényes képviselőt távközlési eszköz útján, haladéktalanul értesíteni kell.
 • A nevelési-oktatási intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek, tanulók látogatják. Kérjük, az osztályfőnökök tájékoztatták a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő tudja, hogy köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézményünk működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jön újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges mutatnak be.

 • Az intézményünk megteszi a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Ha a szaktanár kéri, akkor kötelező.
 • Az informatika teremben a maszk használata, a tanóra előtt pedig a fertőtlenítő gél használata kötelező.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodik, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. A zárt közösségi tereken a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező pedagógusnak és tanulónak egyaránt.
 • Az iskolában a csengetési rendet úgy alakítottuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – elkerültük. A szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják.
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
 • A megfelelő védőtávolságot a mosdókban betartjuk, emellett a technikai személyzet minden gyermek után alaposan fertőtlenít.
 • Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat az I. félévben töröltük.
 • A szükséges információkat e-mailben, a KRÉTA rendszerben, online csoportban küldött üzenetekkel is eljuttatjuk a szülőkhöz.
 • Az intézmények bejáratánál és minden szinten vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet, és azt a technikai dolgozók ellenőrzik. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden tanuló alaposan kezet mos és fertőtleníti a kezét.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes tájékoztatást kaptak és folyamatosan kapnak az osztályfőnöki órákon. A gyermekeknek figyelmét felhívjuk a helyes köhögési etikett szabályaira. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik - tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt, erről szóló orvosi igazolás bemutatásával esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
 • Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a Házirend szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.
 • Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük a törvényes képviselőt és az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő figyelmét felhívjuk, hogy feltétlen keresse a háziorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személy kesztyűt és maszkot használ.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerül értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek elfogad, azt saját hatáskörben nem bírál felül.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból, természetesen akkortól nem látogathatják.
 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) rendezvényt későbbre halasztjuk.
 • Szülő, kísérő nem lép be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
 • Az őszi úszásoktatást felfüggesztettük, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra ütemezzük át.
 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztettük.

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

 • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan kezet mos vagy fertőtleníti a kezét.
 • A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
 • Kéztörlésre papírtörlőket használunk.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.
 • Délelőtti ügyeletes takarító munkájával ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerülnek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosított, és azok viselése kötelező.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
 • 2020. szeptember 14. napjától a pedagógus kollégák a tantermen/tanórán kívül (közösségi terekben, illetve még a tanáriban is) maszk viselésére kérjük, és lehetőleg a tanórán is betartják a távolságtartási szabályokat.
 • 2020. szeptember 21. napjától az intézmény minden tanulója számára kötelező a maszk viselése közösségi tereken.

 

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor vigyázunk a környezet vírusmentességének megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy szerveztük meg, hogy az osztályok, csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 • Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozott figyelmet fordítunk.
 • Betartjuk a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatását, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolását.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert biztosítunk, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt fektetünk.
 • Az éttermi étkeztetés során megszerveztük a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti ebédeltetést, melynek során az osztályok egymástól való elkülönítésére helyezzük a hangsúlyt.
 • Az iskolai büféket fokozottan ellenőrizzük a járványügyi szabályok betartása miatt.

 

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük őt, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyűt és maszkot használnak.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerül értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak dönt, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 

 • Annak érdekében, hogy szükség esetén iskolánk felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját, és bevezetésére folyamatosan készül.
 • A Kecskeméti Tankerületi Központ kérésének megfelelően az alábbi ponthoz kapcsolódóan a fenntartót értesítjük, amely a szükséges értesítéssel a megjelölt szervek felé él: „Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatjuk az intézmény, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.”
 • „Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.”
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben megszervezzük a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a gyermekétkeztetést – önkormányzati feladat.
 • A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

Kiskunfélegyháza, 2020. 09. 25.

Dr. Kása Zsuzsanna intézményvezető