Könyvtári információk

Tankönyvosztás tervezett időpontja

 • 2019. augusztus 26. hétfő
 • 2019. augusztus 27. kedd
 • 2019. augusztus 28. szerda

Részletek itt. 

Könyvtár nyitvatartása

 
Hétfő - Csütörtök     8 - 15 óráig
Péntek                     8 - 14 óráig
 

Informatikai olvasóterem nyitvatartása

 
Hétfő - Csütörtök     8 - 15 óráig
Péntek                     8 - 14 óráig
 
Az iskolai könyvtárat nyitvatartási időben minden tanuló, ingyenesen használhatja. A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. 
A könyvtárban lehetőség van fénymásolásra (10 Ft/oldal), és nyomtatásra 
(15 Ft/oldal) is.
Az informatikai olvasóteremben 6 db számítógép áll rendelkezésre, internet hozzáféréssel.
 

A könyvtár házirendje

 • Hangoskodni, durva, másokat sértő, obszcén kifejezéseket használni tilos!
 • Szeszes ital fogyasztása tilos!
 • A könyvtáros engedélye nélkül bármilyen dokumentumot a könyvtárból kivinni tilos!
 • Az olvasóteremben elhelyezett projektort csak szaktanár, vagy a könyvtáros engedélyével lehet használni!
 • Az olvasóteremben elhelyezett dokumentumokban sérüléseket, károkat a 3/1975 (Vll. 17.) KM - PM rendelet, valamint végrehajtási utasítás, 1994. évi Llll. törvény szerint kell megtéríteni!
 • Informatikai olvasóteremben tilos ételt és italt fogyasztása!
 

Tankönyvellátás rendje

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a 7. 8. 9. évfolyamos tanulók, valamint azok a tanulók, akik szülei normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be (10. 11. 12. évfolyam).  A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges. Az igénylőlapokat március hónapban kiosztják az osztályfőnökök. Kitöltve, aláírva a szülő visszajuttatja az intézménybe. 

Az igazolás 3 hónapnál régebbi nem lehet, és október 1 - én érvényesnek kell lenni. Az igazolást a tankönyvosztásra kell a tanulónak magával hozni! A változásról az intézményt értesíteni szükséges.

Normatív kedvezményre jogosultigazolás                                                                                                                                                                                   

 • tartósan beteg: emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
 • sajátos nevelési igényű tanuló (SNI): szakértői bizottság szakvéleménye
 • három- vagy több gyermekes családban élő tanuló:  családi pótlék igazolása 
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló: települési önkormányzat határozata
 • egyéb:   jegyzői, gyámhatósági igazolás

 

Ingyenes tankönyvellátást iskolánk:

 • tankönyv kölcsönzéssel
 • állami normatíva felhasználásával
 • használt tankönyvek kölcsönzésével biztosítja

Az iskolai könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyveket, valamint az állami normatíva felhasználásával kapott "új" tankönyveket ( kivétel a nyelvkönyvek, munkafüzetek) tanév végén az iskolai könyvtárba le kell adni.